تبلیغات
._.All My Little Things._. - پَسـ اَز مُدتـ هآیـِ طولآنیـ
پَسـ اَز مُدتـ هآیـِ طولآنیـ
Upside-Down FaceUpside-Down FaceUpside-Down Face
Upside-Down FaceDisappointed FaceUpside-Down Face
Upside-Down FaceUpside-Down FaceUpside-Down Face


سـلـآم
گـفـتـم پـس از سـآل هـآ پـسـت بـذآرم...
خـــــیـــــــلــــــی دلـخـورم از هـمـه!
مـن دو هـفـتـه فـعـآلـیـت خـیـلـی کـمـی دآشـتـم
جـز یـکـی دو نـفـر احـوالـمـو کـسـی نـگـرفـت
هـمـه دوسـتـآی نـتـیـم مـنـو فـرآمـوش کـردن!
ولـی مـن هـیـچـکـس رو یـآدم نـرفـتـه...
مـن دو بـآر رفـتـم شـمـآل و اومـدم کـسـی نـگـف چـرآ نـیـسـتـی ، چـرآ آن نـمـیـشـی!
دنـیـآی مـجـآزی رو خـیـلی دوسـت دآرم ولـی مـثـه ایـنـکـه دنـیـآی مـجـآزی از مـن خـسـتـه شـده
خـیـلـی دلـم بـرآی حـرفـیـدن هـآی دوسـتـآنـه بـآ دوسـتـآم تـنـگـه...
:)لـبـخـنـد مـیـزنـم و تـو خـودم مـیـریـزم(:
Upside-Down Faceدو تـآ خـبـر دآرم:
1.مـن تـوی بـآشـگـآه نـویـسـنـدگـآن قـبول شـدم و ایـن عـآلـیـه
خــــــیــــــلـــــی مـمـنـونـم از کـیـمـیـآی عـزیـزم کـه نـظرآت اون نـظـراتـم رو بـه 100.000 رسـونده!
و دو بـآر بـآ همـیـن نـظـرات زیـآدش بـآعث شـد بـآزدیـدم بـآلـآ بـره!
اگـه ایـن دو تـآ نـبود مـطـمـئـنـم کـه وبـلـآگـم انـقـد خـوب نـیـس کـه عـضـوی از بـآشگـآه نـویـسـنـدگـآن بـآشـه
Smiling Face With Heart-Shaped Eyes

2.مـن تـوی مـدآرس نـیـسـتـم بـه احـتـمـآل خـیـلـی قـوی 
چـون تـیـز هـوشـآن افـتـضـآح سـخـتـه و اگـه درس نـخـونـم هـمـون سـال اول شـوت مـیـشـم بـیـرون !
شـآیـد ایـن مـآه مـآه آخـری بـآشه کـه تـوی ایـن سـآل فـعـآلـیـتـی دآشـتـه بـآشـم
خـیـلـیـآتـون از ایـن خـبـر خـوشحـآلـیـن نـه ؟
Unamused Face


:)خــدآفــظ(:
Sleepy Face

موضوعات: پُـسـت مُـدیـر ،
[ یکشنبه 7 شهریور 1395 ] [ 12:40 ب.ظ ] [ ೋღ мαяуαм ღೋ ] [ نظرا:) () ]
آخرین مطالب
نمایش نظرات 1 تا 30